Proiect: D.A.C.I.E.


DACIE – Dezvoltare Antreprenorialã pentru Competitivitate prin Inovație și Ecoeficiențã - POSDRU/92/3.1/S/48309

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investește în oameni!

Formul Tinerilor partener în proiectul DACIE (www.dacie.ro)

Formul Tinerilor este partener în proiectul DACIE - Dezvoltare Antreprenorială pentru Competitivitate prin Inovație și Ecoeficiența” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, alături de Fundaţia "Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare (CEED România), SC IPA SA – Societate comercială pentru cercetare, proiectare și producție de echipamente și instalații de automatizare

Obiectivul proiectului este acela de a dezvolta cultura antreprenorială, capacitățile manageriale și spiritul inovativ ale intreprinzătorilor, managerilor, angajaților și a persoanelor care doresc să inițieze o afacere din Regiunile Sud, Sud-Est și Sud-Vest în vederea creării și creșterii firmelor și generării de noi locuri de muncă în domenii noi, înalt tehnologice și ecoeficiente.

Proiectul îşi propune:
- Consolidarea, din perspectiva dezvoltării durabile, a culturii antreprenoriale în cele trei regiuni prin promovarea atitudinii pozitive față de antreprenoriat și dezvoltarea unei culturi eco-constiente;
- Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și manageriale ale întreprinzătorilor, managerilor și angajaților IMM din regiunile țintă în vederea inițierii de activități independente sau dezvoltarii firmelor și creării de locuri de muncă;
- Crearea de sisteme integrate, inovative, sustenabile și replicabile la nivel național de servicii de formare, consultanță și mentorat pentru stimularea antreprenoriatului și dezvoltare managerială;
- Identificarea de noi oportunități de afaceri în domenii moderne, înalt tehnologice și ecoeficiente și dezvoltarea capacității întreprinzătorilor din regiunile selectate de a le materializa în idei de afaceri de succes;
- Dezvoltarea capacității beneficiarilor proiectului de a promova parteneriate și de a asimila bune practici europene în domeniul dezvoltării antreprenoriatului și competitivității.

La încheierea proiectului, 1500 de beneficiari vor fi informați și conștientizați cu privire la beneficiile antreprenoriatului, 800 manageri și angajați vor participa la cursurile de pregătire manageriala, 300 de întreprinzători vor absolvi cursurile de pregătire antreprenorială, 120 de firme vor fi asistate pentru dezvoltarea unor planuri de introducere de tehnologii moderne TIC sau tehnologii ecoeficiente; 75 de întreprinzători vor finaliza planuri de afaceri pentru start-up și acțiuni conexe (finanțare, parteneriate, dezvoltare internă); și 30 de întreprinzători la start vor beneficia de mentorat în vederea dezvoltării unei întreprinderi.

Asociatia Forumul Tinerilor

email: contact@forumultinerilor.ro

Site Language

English

Network